1Badania
2Strategia
3Marketing rekrutacyjny
4Szkolenia
1.Badania
2.Strategia
3.Marketing rekrutacyjny
4.Szkolenia

Oferta:

Zajmujemy się budowaniem marki pracodawców na rynku pracy tak, aby byli skuteczni i pożądani w swojej branży. Podejmowane przez nas działania mają na celu zapewnienie naszym klientom pozycji lidera na rynku pracy oraz stały i skuteczny dopływ wykwalifikowanej kadry do realizowanych projektów rekrutacyjnych.

Badania

Przeprowadzamy szczegółowe badania rynku pracy wśród studentów, absolwentów i uznanych specjalistów.

więcej

Strategia

Wspieramy Pracodawców w ramach działań mających na celu opracowanie kompleksowej strategii Employer Branding.

więcej

Marketingrekrutacyjny

Obsługujemy kompleksowo wydarzenia offline i online mające na celu budowanie silnej marki pracodawcy.

więcej

Szkolenia

Dzielimy się wiedzą i organizujemy szkolenia z ekspertami w ramach szeroko pojętego employer brandingu i marketingu rekrutacyjnego.

więcej

Komunikacjawewnętrzna

Doradzamy jak odpowiednio dobrać kanały komunikacji do sytuacji oraz jak osiągnąć nie tylko przekaz informacji ale także sprzężenie zwrotne.

więcej

Targipracy

Oferujemy specjalistyczne usługi w ramach obsługi logistycznej i technicznej Pracodawców na targach.

więcej

Badania

Nasza oferta badań pozwala na otrzymanie konkretnych odpowiedzi dotyczących rynku pracy – z punktu widzenia potencjalnego i obecnego pracownika. Analiza rynku pracy obejmuje – ocenę firmy, branży, zachowania pracodawców i oferowanych przez nich warunków z punktu widzenia pracownika. Analiza ta pozwala określić najważniejsze dla pracownika elementy, które skłaniają go do efektywniejszej pracy, motywują.

Raport opracowany jest na podstawie odpowiedzi respondentów, z konkretnej grupy docelowej,  lub  na  podstawie  kierunkowego  wywiadu  ze  specjalistami  z zakresy rynku pracy – badaczami, teoretykami i praktykami.

Udostępniamy zaplecze merytoryczne i narzędziowe badań, oferując konkretne wyniki. W podstawowym pakiecie zlecający otrzymuje raport – z opisanymi wnioskami ogólnymi, prostymi zależnościami między badanymi cechami. Pakiet rozszerzony zawiera poza podstawową analizą – analizę korelacyjną – czynniki, które występując razem wywołują korzystne efekty np. motywujące pracownika.

Zapytaj o ofertę:
wyślij
Osoba kontaktowa:

Ewelina Gwizdowska

Employer Branding project manager +48 508 201 555 egwizdowska@imcb.pl
Oferta

Strategia

Wspieramy Pracodawców w ramach działań mających na celu opracowanie kompleksowej strategii Employer Branding.

Kreujemy, tworzymy i wdrażamy rozwiązania mające na celu wprowadzenie na rynek nowych programów i projektów (np. programy praktyk, staże, konkursy…) lub podniesienie znajomości istniejących programów.

Tworzymy zrozumiałą i zauważalną komunikację. Oferujemy wsparcie koncepcyjne, produkcyjne oraz wykonawcze. W ramach kampanii kreujemy kampanie testowe, a spośród nich wybieramy najskuteczniejszą. Odpowiadamy za kreację graficzną, całościową obsługę – copywriting tekstów, targetowanie, stałe monitorowanie oraz ewaluację kampanii.

W ramach tych działań realizujemy przede wszystkim:

♦ Badanie marki pracodawcy
♦ Analiza otoczenia biznesowego pracodawcy oraz analiza konkurencji, analiza wewnętrznej percepcji organizacji
♦ Analiza rynku pracy i określanie grup docelowych organizacji
♦ Kandydat jako klient organizacji
♦ Opracowanie strategii Employer Branding
– cele, plan działania, kreacje kampanii
♦ Opracowanie modelu współpracy wewnątrz organizacji w ramach implementacji strategii Employer Branding
♦ Opracowanie i wdrożenie kompleksowych strategii: wewnętrznej i zewnętrznej
♦ Pomiar zwrotu z inwestycji w działania Employer Branding

Zapytaj o ofertę:
wyślij
Osoba kontaktowa:

Ewelina Gwizdowska

Employer Branding project manager +48 508 201 555 egwizdowska@imcb.pl
Oferta

Marketingrekrutacyjny

Wspieramy Pracodawców w tworzeniu i realizowaniu projektów mających na celu podniesienie świadomości i znajomości ich marki. Przygotowując projekt łączymy oczekiwania zarówno Pracodawcy, jak również odbiorców tych przedsięwzięć. Koncentrujemy się na realnych potrzebach firm, badaniu grup docelowych i prezentacji najbardziej odpowiednich oraz przede wszystkim unikalnych i skutecznych rozwiązań.

Wdrażamy projekty zachęcające utalentowanych ludzi do rozwoju kariery zawodowej. Promujemy programy praktyk i staży wśród grupy docelowej oraz prowadzimy do nich aktywną rekrutację. Umożliwiamy Pracodawcom dialog ze studentami i kadrą naukową polskich uczelni, a także wspieramy ich aktywne uczestnictwo w życiu społeczności akademickiej.

Specjalizujemy się w realizacji projektów, dzięki  którym w nowoczesny i oryginalny sposób docieramy do studentów, absolwentów, przyszłych praktykantów i pracowników. Zawsze zapraszamy do współpracy kreatywne i utalentowane osoby, zainteresowane swym profesjonalnym rozwojem.

Jesteśmy odpowiedzialni za organizację projektów, począwszy od opracowania scenariusza i zasad po przygotowanie strategii promocji, kreację i druk materiałów informacyjno-reklamowych, organizację kampanii promocyjnej, załatwianie wszelkich formalności administracyjno-prawnych, bezpośrednią koordynację oraz ewaluację eventu.

Oprócz organizacji eventów i koordynacji projektów oferujemy również kompleksową obsługę podczas targów pracy i kariery oraz  obsługę PR Pracodawcy w środowisku akademickim.

Wyjątkowa jakość  naszych  projektów,  doświadczenie w organizacji i koordynacji eventów, a także wieloletnia współpraca z biurami karier, organizacjami studenckimi i administracją uczelni, gwarantują sukces w dotarciu do grupy docelowej.

Zobacz realizacje:

Employer Networking Event

Szachy XXL. Promocja Projektu Innowacyjnego

Turniej promujący program studiów

Zapytaj o ofertę:
wyślij
Osoba kontaktowa:

Ewelina Gwizdowska

Employer Branding project manager +48 508 201 555 egwizdowska@imcb.pl
Oferta

Szkolenia

Zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń związanych z szeroko pojętym budowaniem wizerunku pracodawcy.

♦ Opracowanie strategii budowania wizerunku pracodawcy
♦ Eventy rekrutacyjne – organizacja wydarzeń rekrutacyjnych lub wydarzeń wspierających rekrutację
♦ Rekrutacja na uczelniach
♦ Zakładka KARIERA na stronie firmowej
♦ Targi pracy
♦ Employer branding – budowanie wizerunku pracodawcy
♦ Badania rynku w służbie Employer Branding
♦ Marketing rekrutacyjny
♦ Employer Branding wśród studentów

Zapytaj o ofertę:
wyślij
Osoba kontaktowa:

Ewelina Gwizdowska

Employer Branding project manager +48 508 201 555 egwizdowska@imcb.pl
Oferta

Komunikacjawewnętrzna

Komunikacja wewnętrzna w firmie zwykle odbywa się na różnych kanałach komunikacji. Istotne jest aby właściwie dobrać kanały odpowiednio do sytuacji oraz aby osiągnąć nie tylko przekaz informacji ale także sprzężenie zwrotne. Zapewni to odpowiednio przygotowana strategia komunikacji organizacji. Dlatego warto rozpocząć od analizy sytuacji wewnętrznej, a następnie wdrażać skuteczne rozwiązania.

Proponujemy:

♦ Badanie organizacji (audyt wewnętrzny sytuacji komunikacyjnej firmy, analiza wewnętrznej percepcji organizacji)
♦ Przygotowanie i wdrażanie strategii komunikacji wewnętrznej (przygotowanie wydarzeń i spotkań oraz wewnętrznych programów a także narzędzi PR, redagowanie wydawnictw firmowych /biuletyny, newslettery, gazetki pracownicze/).

 

Zapytaj o ofertę:
wyślij
Osoba kontaktowa:

Ewelina Gwizdowska

Employer Branding project manager +48 508 201 555 egwizdowska@imcb.pl
Oferta

Targipracy

Sezon targowy charakteryzuje się licznymi wydarzeniami na  których nie  może zabraknąć firm dbających o swój wizerunek i bezpośredni kontakt z potencjalnie przyszłymi pracownikami.

Dla Pracodawców uczestniczących w dużej ilości targów pracy i kariery przygotowaliśmy specjalną  ofertę  obsługi  logistycznej  i  technicznej. Zadbamy o to aby stoisko było odpowiednio wcześnie przygotowane na spotkania z osobami zainteresowanymi współpracą z Państwa firmą.

Naszym celem jest maksymalizacja korzyści wystawcy związanej z jego udziałem w targach. Świadczymy usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb Pracodawcy i specyfiki każdego wydarzenia. W naszych działaniach uwzględniamy poznanie  strategii, misji  i  kultury  Pracodawcy,  analizę  potrzeb i celów oraz budżet finansowy i na tej podstawie doradzamy na jakich elementach oraz wydarzeniach warto się koncentrować. Dzięki temu targi są nie tylko doskonałym narzędziem marketingowym i promocyjnym, ale również możliwością bezpośredniego spotkania z grupą docelową.

Posiadamy doświadczenie, zaplecze techniczne i organizacyjne, sprawdzonych współpracowników i podwykonawców. Przy wyborze najbardziej atrakcyjnych dla Pracodawcy wydarzeń posiłkujemy  się wieloletnim doświadczeniem zespołu i analizą rynku. Nasze bogate zaplecze techniczne i organizacyjne, a także stała obecność na targach pozwalają nam optymalizować koszty do niezbędnego minimum.

Kompleksowa obsługa Pracodawcy na targach może, w zależności od zapotrzebowania, obejmować:
♦   projekt, wykonanie, montaż i demontaż stoiska
♦   projekt, druk oraz dystrybucja materiałów informacyjnych
♦   załatwianie formalności targowych, m.in. usytuowanie i powierzchnia stoiska, wyposażenie, usługi dodatkowe (reklama w katalogach)
♦   zapewnienie wsparcia w dystrybucji materiałów informacyjnych (hostessy)
♦   stałe utrzymywanie porządku na stoisku (stały odbiór kartonów i zbędnych pudełek)
♦  zapewnienie regularnych dostaw artykułów niezbędnych na stoisku (art. spożywcze, gadżety, materiały promocyjno-informacyjne)
♦   stała opieka naszych koordynatorów podczas trwania imprezy
♦   obsługa po targowa – PR

Prowadzimy również obsługę finansową  targów  w ramach modelu współpracy w którym nasz firma rozlicza całość przedsięwzięcia.

 

Zobacz realizacje:

Barek kawowy na targach pracy

Zapytaj o ofertę:
wyślij
Osoba kontaktowa:

Oferta

Zespół

Wspieramy Pracodawców w tworzeniu i realizowaniu projektów mających na celu podniesienie znajomości ich marek oraz programów. Wdrażamy projekty zachęcające utalentowanych ludzi do badania możliwości rozwoju kariery zawodowej. Promujemy programy praktyk i staży wśród grupy docelowej oraz prowadzimy wśród nich aktywną rekrutację. Umożliwiamy Pracodawcom dialog ze studentami i kadrą naukową polskich uczelni, a także wspieramy ich aktywne uczestnictwo w życiu społeczności akademickiej.

 

Aleksandra Kuczara

Angelika Wielgus

Ewelina Gwizdowska

Jakub Jański

Jakub Wróblewski

Specjalizujemy się w realizacji projektów, które umożliwiają dotrzeć Pracodawcom do grupy docelowej: przyszłych pracowników. Oryginalne pomysły, doświadczenie w organizacji i koordynacji projektów online i offline, a także wieloletnia współpraca z biurami karier, organizacjami studenckimi i administracją uczelni, gwarantują sukces.

Przygotowując projekt łączymy oczekiwania zarówno Pracodawcy, jak również odbiorców tych przedsięwzięć. Koncentrujemy się na realnych  potrzebach firm, badaniu  grup docelowych i prezentacji najbardziej odpowiednich oraz przede wszystkim unikalnych i skutecznych rozwiązań.

Aleksandra Kuczara

Project manager. Z wykształcenia menadżer kultury, z doświadczenia organizator eventów, a z zamiłowania kucharka. Dwa lata mieszkała w Szwajcarii, gdzie uczyła się jodłować i próbowała się odnaleźć w międzynarodowym kotle Zurychu. W IMCB zajmuje się koordynowaniem działań związanych z targami pracy oraz wsparciem działań bieżących, zwłaszcza administracyjnych.
Absolwentka Zarządzania w Kulturze na Uniwersytecie Jagiellońskim i studiów podyplomowych Public Relations w Szkole Wyższej Europejskiej im. Tischnera  Krakowie.

Zespół

Angelika Wielgus

Absolwentka ochrony środowiska na Politechnice Krakowskiej oraz Inżynierii Środowiska na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W trakcie studiów działała w organizacji studenckiej AIESEC, gdzie była między innymi koordynatorem do spraw marketingu i Public Relations przy Dniach Kariery. Poza tym wspólnie z trójką przyjaciół wydała książkę o Krakowie – „18 cudów Krakowa według młodzieży”.  Jej pasją jest dziennikarstwo. Współpracuje z mediami informacyjnymi m.in radiem RMF MAXXX gdzie tworzy i przedstawia serwisy informacyjne.

 

 

Zespół

Ewelina Gwizdowska

Project manager. Doświadczony specjalista w zakresie employer brandingu, marketingu rekrutacyjnego oraz eventów. W ramach IMCB odpowiada za  usługi i projekty z obszaru employer branding i komunikacji wewnętrznej realizowane dla klientów. Specjalizuje się w definiowaniu strategii budowania wizerunku pracodawcy oraz kreacji i realizacji kampanii wizerunkowo – promocyjnych i rekrutacyjnych dla pracodawców. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w obszarach związanych z marketingiem, w tym przez ostatnich 6 lat specjalizowała się w tematyce związanej z employer brandingiem.

Absolwentka Europeistycznych Studiów Filozoficzno-Historycznych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Zarządzania Kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim, Szkoły Trenerów oraz Studium Treningu Grupowego i Edukacji o Człowieku, jego rozwoju, zdrowiu i patologii.

 

 

Zespół

Jakub Jański

Jako Media & Content Manager w IMCB odpowiada za współpracę z Biurami Karier i mediami oraz koordynuje produkcję materiałów reklamowych i promocyjnych. Jest również copywriterem. Pisze teksty na wewnętrzne potrzeby firmy oraz dla klientów zewnętrznych. W latach 2008 – 2010 był zatrudniony w firmie Universum Polska na stanowisku Editor, a później Media Manager, gdzie odpowiadał między innymi za wydawanie „Informatora Kariera”, magazynów branżowych oraz publikacji Universum Top 100.

Absolwent  polonistyki oraz filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończył w 2007 i 2011 roku.

 

Zespół

Jakub Wróblewski

Jako Research Manager w ramach IMCB odpowiada za część merytoryczną i techniczną projektów badawczych, jak również za analizę wyników badań oraz realizację projektów badawczych dla klientów zewnętrznych.

Posiada ponad pięcioletnie doświadczenie w projektowaniu badań metodami IDI, FGI, CAWI i CATI oraz analizie ich wyników.

Absolwent Socjologii (Badania Społeczne i Analiza Danych) na Uniwersytecie Jagiellońskim, który ukończył w 2011 roku.

 

Zespół

Case studies

Wybrane projekty, które zrealizowaliśmy dla naszych Klientów.

Impact that matters - event

Cup of coffe - Roadshow

Stoisko McKinsey

Human Joystick. Event wizerunkowy

Klocki XXL. Promocja Projektu Innowacyjnego

Szachy XXL. Promocja Projektu Innowacyjnego

Katowice Business Run

Nasze produkcje

Kreacje, strony kariery

Rekrutacja masowa. Event w kinie

Produkcja stref "Citi lounge" na uczelniach

Rekrutacja studentów i absolwentów do programu stażowego

Eventy rekrutacyjne do programu eksperckiego

Promocja balonowa na targach

Promocja Pracodawcy z karykaturzystami

Turniej promujący program studiów

Obrandowane pufy na uczelniach

Event wizerunkowy na uczelni

Barek kawowy na targach pracy

Employer Networking Event

Marketing rekrutacyjny w automatach vendingowych

Impact that matters - event

Produkcja eventu skierowanego do studentów SGH w Warszawie.
Nasz zespół odpowiadał za scenariusz, wystrój i kompleksową realizację technologiczną wydarzenia.

Case studies

Cup of coffe - Roadshow

Roadshow „Cup of coffe” dla firmy Capgemini>
3 dni, 3 uczelnie, 2 stanowiska Speed recruiting, 1 CV check point, konkursy, setki wydanych kaw, muffinów i zaangażowanych studentów.
Odpowiadaliśmy za scenariusz, realizację i promocję wydarzenia.

Case studies

Stoisko McKinsey

Nasza firma była odpowiedzialna za kompleksową realizację stoiska: opracowanie projektu, prace koncepcyjne, logistyczne oraz produkcję i montaż/demontaż.

Case studies

Human Joystick. Event wizerunkowy

Organizacja eventu „ReKreacja” wzmacniającego wizerunek Pracodawcy wśród studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2013 r.

Klient: Międzynarodowa firma doradcza

Cel projektu: Promocja Pracodawcy. Głównymi atrakcjami była multimedialna gra Human Joystick oraz fontanna czekoladowa.

Efekt: Wzmocnienie rozpoznawalności marki Pracodawcy. Ocieplenie wizerunku.

Case studies

Klocki XXL. Promocja Projektu Innowacyjnego

Promocja Projektu Innowacyjnego. Łódź, 2013 r.

Klient: Międzynarodowa instytucja finansowa

Cel projektu: Rekrutacja trzyosobowych zespołów studentów III, IV i V lat wybranych uczelni wyższych do nietypowego programu stażowego. Możliwość swobodnej rozmowy studentów zainteresowanych udziałem w programie z przedstawicielami firmy.

Przyjęte rozwiązania: Uczestnicy eventu w trzyosobowych grupach tworzyli budowle z klocków. Najciekawsze realizacje zostały nagrodzone.  Równolegle z atrakcjami w holu głównym uczelni realizowane były warsztaty merytoryczne dla zainteresowanych.

Case studies

Szachy XXL. Promocja Projektu Innowacyjnego

Promocja Projektu Innowacyjnego. Warszawa, 2013 r.

Klient: Międzynarodowa instytucja finansowa

Cel projektu: Rekrutacja trzyosobowych zespołów studentów III, IV i V lat wybranych uczelni wyższych do nietypowego programu stażowego. Możliwość swobodnej rozmowy studentów zainteresowanych udziałem w programie z przedstawicielami firmy.

Przyjęte rozwiązania: Uczestnicy eventu w trzyosobowych zespołach brali udział w turnieju szachowym. Najlepsze zespoły zostały nagrodzone.  Równolegle z atrakcjami w holu głównym uczelni realizowane były warsztaty merytoryczne dla zainteresowanych.

Case studies

Katowice Business Run

Kampania Pracodawcy w ramach pierwszej, katowickiej edycji charytatywnego biegu biznesowego w formie sztafety.

To część ogólnopolskiej imprezy – Poland Business Run – jednocześnie odbywającej się w różnych miastach Polski.

Wrzesień, 2013 r.

Case studies

Nasze produkcje

Wybrane przedmioty wyprodukowane na potrzeby organizowanych przez nas projektów/kampanii.

 

Case studies

Kreacje, strony kariery

Tworzymy przyjazne aplikacje, interaktywne, angażujące użytkowników i mobilne strony kariery i mailingi. Profile pracodawców, ogłoszenia o pracę i kompleksowe systemy identyfikacji wizualnej. Publikacje drukowane i e-booki. Wizualizacje 3D.

Case studies

Rekrutacja masowa. Event w kinie

Zorganizowanie eventu w kinie dla grupy docelowej 260 studentów kierunków lingwistycznych

Klient: Centrum usługowe czołowej instytucji finansowej na świecie

Cel projektu:  Wzmocnienie wizerunku Pracodawcy w świadomości studentów i absolwentów. Rekrutacja kilkudziesięciu osób do pracy w dziale wymagającym umiejętności analitycznej i biegłej znajomości dwóch języków.

Efekt: Promocja była bardzo dobrze odebrana wśród grupy docelowej. Kampania osiągnęła bardzo dobre wyniki zarówno w kwestii promocji pracodawcy jak również rekrutacji pracowników. Dział HR pozyskał dużą bazę osób o odpowiednich kompetencjach, zainteresowanych współpracą z firmą.

 

Case studies

Produkcja stref "Citi lounge" na uczelniach

Pomysł i koordynacja utworzenia stref „Citi Lounge” na uczelniach.

Klient: Citi Service Center

Cel projektu: Promocja Pracodawcy, stworzenie przyjaznej przestrzeni dla studentów. Studenci mogą w przyjaznej atmosferze odpocząć na wygodnych fotelach lub popracować przy specjalnie zaprojektowanych miejscach do pracy z laptopem. Strefy funkcjonują na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łodzkiego.

Efekt: Wzmocnienie rozpoznawalności marki Pracodawcy. Ocieplenie wizerunku.

Case studies

Rekrutacja studentów i absolwentów do programu stażowego

Klient: Międzynarodowa instytucja finansowa

Cel projektu: Rekrutacja trzyosobowych zespołów studentów III, IV i V lat wybranych uczelni wyższych do nietypowego programu stażowego.

Efekt: Promocja była bardzo dobrze odebrana wśród grupy docelowej. Kampania osiągnęła dobre wyniki zarówno w kwestii promocji pracodawcy jak również rekrutacji do programu. Dodatkowo dział HR pozyskał dużą bazę osób o odpowiednich kompetencjach, zainteresowanych współpracą z firmą.

Case studies

Eventy rekrutacyjne do programu eksperckiego

Zorganizowanie dwóch eventów rekrutacyjnych do programu eksperckiego w zakresie infrastruktury teleinformatycznej skierowanego do studentów ostatnich lat lub absolwentów kierunków związanych z IT w Łodzi.

Klient: Departament Infrastruktury Technologicznej czołowej instytucji finansowej na świecie

Cel projektu: Rekrutacja 15 osób, które mają ambicje, by stać się ekspertami w zakresie infrastruktury teleinformatycznej i chcą uzupełnić swoją wiedzę teoretyczna o umiejętności praktyczne do 20. miesięcznego Programu Rozwoju Ekspertów w Technologii. Wzmocnienie wizerunku Pracodawcy w świadomości studentów i absolwentów poprzez ciekawy event wykorzystujący grę Mindflex oraz dystrybucję kawy. Uzyskanie efektu WOW.

 

Case studies

Promocja balonowa na targach

Promocja Pracodawcy na targach pracy, wiosna 2014

Klient: Międzynarodowa firma doradcza

Opis projektu: Wsparcie udziału Pracodawcy w targach pracy i kariery w sezonie wiosna 2014 roku. W 10 miastach nasze hostessy rozdawały obrandowane balony wypełnione helem studentom wchodzącym na targi pracy.

Case studies

Promocja Pracodawcy z karykaturzystami

Organizacja eventu promującego Markę Pracodawcy wśród studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2013 r.

Klient: Międzynarodowa firma doradcza

Głównymi atrakcjami była możliwość rozmowy z przedstawicielami firmy o możliwościach współpracy i rozwoju w ramach struktur firmy a także możliwość zrobienia profesjonalnej karykatury u jednego z dwóch karykaturzystów.

Efekt: Wzmocnienie rozpoznawalności firmy. Podniesienie jakości i zwiększenie ilości otrzymywanych aplikacji od kandydatów aplikujących do udziału w programach.

 

Case studies

Turniej promujący program studiów

Organizacja turnieju promującego Program „Finanse i zarządzanie w biznesie”

Klient: Międzynarodowa firma doradcza

Cel projektu: Promocja Programu którego uczestnicy przez dwa lata mogą przygotowywać się do egzaminów ACCA. Event przeprowadzony w formie turnieju, w ramach którego uczestnicy mieli do wykonania kilkadziesiąt różnych konkurencji sportowo-rekreacyjnych.

Głównymi atrakcjami były MINDBALL i MINDFLEX oraz hot-dogi.

Efekt: Wzmocnienie rozpoznawalności programu. Podniesienie jakości i zwiększenie ilości otrzymywanych aplikacji od kandydatów aplikujących do udziału w programie studiów.

 

Nagrody/wyróżnienia: Najlepsza kampania offline w ramach konkursu Employer Branding Excellence Awards.

Case studies

Obrandowane pufy na uczelniach

Zaprojektowanie, wyprodukowanie i rozmieszczenie obrandowanych puf na uczelniach wyższych

Klient: Międzynarodowa firma doradcza

Cel projektu: Promocja marki pracodawcy i zakładki „kariera”.

Efekt: Wzmocnienie wizerunku pracodawcy w grupie studentów i absolwentów. Nawiązanie współpracy z organizacjami studenckimi i biurami karier.

Nagrody/wyróżnienia: Najlepsza kampania offline w ramach konkursu Employer Branding Excellence Awards oraz wyróżnienie w ramach EB Stars.

 

Case studies

Event wizerunkowy na uczelni

Klient: Międzynarodowa firma doradcza

Cel i opis projektu: Promocja Pracodawcy i programów skierowanych do studentów. Głównymi atrakcjami był multimedialny konkurs w ramach którego uczestnicy mogli pobawić się w artystę nadając wylosowanemu obrazkowi swój własny, unikalny wygląd. Stworzone dzieła trafiały do specjalnie stworzonej galerii z tego wydarzenia na Fan Page Pracodawcy.

 

Case studies

Barek kawowy na targach pracy

Barek kawowy w ramach stoiska Pracodawcy biorącego udział w  targach pracy.

Case studies

Employer Networking Event

Organizacja spotkania połączonego z prezentacją firmy i oferty praktyk, które miało na celu nawiązanie dialogu z zainteresowanymi studentami. Udział w tym wydarzeniu dał szansę na bezpośrednią i merytoryczną rozmowę twarzą w twarz w komfortowych warunkach.

Klient: Mazars Polska.

 

Case studies

Marketing rekrutacyjny w automatach vendingowych

Organizacja i koordynacja promocji Pracodawcy poprzez automaty vendingowe na wybranych uczelniach wyższych

Klient: Międzynarodowa firma doradcza

Cel projektu: Produkcja specjalnych żetonów i kubków do napojów gorących, koordynacja działań z operatorami automatów vendingowych oraz barków studenckich zlokalizowanych na wybranych uczelniach wyższych.

Efekt: Studenci, którzy uzyskali żeton mogli nieodpłatnie wymienić go w oznaczonych automatach na dowolny napój gorący. Dodatkowo podczas trwania akcji wszystkie napoje gorące wydawane były w firmowych kubkach Klienta.

Nagrody/wyróżnienia: Najlepsza kampania offline w ramach konkursu Employer Branding Excellence Awards oraz wyróżnienie w ramach EB Stars.

 

Case studies

Nasi Klienci:

IMCB

youtube instagram facebook

Kontakt

ul. Kraszewskiego 10/3
30-110 Kraków

t. +48 12 429 94 00
f. +48 12 429 94 01
m. +48 508 201 555

kontakt@imcb.pl
www.imcb.pl

Znajdź nas!

Napisz do nas


wyślij